ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

           Δήμος Σκιάθου   

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ToΚ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σκιάθου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι θα υλοποιήσει ακόμα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

Εναλλακτικές Καλλιέργειες, Βιολογικά προϊόντα, οικιακές παραγωγές.


Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 25 ωρών και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου. Είναι δωρεάν και μπορούν να το παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Γυμνασίου Σκιάθου την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτής της εβδομάδας, ώρες 1800 – 2000  

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

dark blue el

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή