ΤΕΒΑ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ, ΦΕΡΕΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ.

TEBA_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΤΑΙΡΟΣ_25_9110_ΔΗΜΟΣ_ΣΚΙΑΘΟΥ.pdf

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή