Σκιάθος,   02/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:6170

            

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

OΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του  π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α΄/15-03-2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4023/2011 (ΦΕΚ 220/τ.Α’/2011) «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» .
  3. Το π.δ. 38/2015 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/2015) με το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος προκηρύχθηκε  το δημοψήφισμα. 
  4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4025/01-07-2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων «περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομής των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, για τη διενέργεια  του δημοψηφίσματος της 5ης  Ιουλίου 2015». 
  5. Την αριθμ.  πρωτ.  3948/01-07-2015 προκήρυξη της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων,  για την διενέργεια Δημοψηφίσματος την 5η Ιουλίου 2015
    1. Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.
    2.  Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο  Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους:

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program

and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και

πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

3.  Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την  πρόταση των  τριών θεσμών ψηφίζουν:

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΟΧΙ

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με  την  πρόταση των  τριών θεσμών ψηφίζουν:

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ

 Η ψηφοφορία για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή, αρχίζει στις 07:00 έως τις 19:00.

Τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Σκιάθου  που έχουν ορισθεί  με την αριθμ. πρωτ. 4025/01-07-2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων «περί καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομής των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, για τη διενέργεια δημοψηφίσματος την 5η Ιουλίου 2015»,  στα οποία  καλούνται οι εκλογείς του ανωτέρω Δήμου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε καθένα από αυτά, , είναι τα εξής:

Α/Α

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ


   ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

301

Σκιάθου

 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

     Βασικοί Εκλογείς :
Από
: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έως : ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

302

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

Βασικοί Εκλογείς :
Από : ΒΛΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Έως : ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

303

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

α) Βασικοί Εκλογείς :

Από : ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Έως :ΚΟΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012

του Λιμεναρχείου Σκιάθου και της Υπηρεσίας 19000

304

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο

   Βασικοί Εκλογείς

Από :ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εως: ΜΑΘΗΝΟΥ ΣΥΡΑΪΝΟΥΛΑ

305

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

 Βασικοί Εκλογείς:

Από : ΜΑΙΜΑΝΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

΄Εως : ΝΑΧΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

306

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

Βασικοί Εκλογείς

Από: ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Έως:ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

307

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

α)Βασικοί Εκλογείς

Από:ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Έως:ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου

308

Σκιάθου

1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

α) Βασικοί Εκλογείς:

Από : ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έως : ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ   

β) Ετεροδημότες :

Από : ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έως : ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

           

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας, στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

dark blue el

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή