ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ – Ν.4321/2015
 
 
 
Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου ανακοινώνει ότι, με τις διατάξεις τωνάρθρων 1-17του Ν. 4321/2015(ΦΕΚ Α’ 32/21-03-2015), ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά έως τις 26/05/2015, κατόπιν σχετικής αίτησης υπαγωγής μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015(παράταση του χρόνου υποβολής σύμφωνα με το υπ'αριθμ. Οικ.18028/24-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
 
Για περισσότερες πληροφορίες στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2427350119, 2427350116 &2427350112. 
 

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή