ΚΕΝ

           ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σκιάθου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σκιάθου,στο οποία θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

 

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

 

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

 

Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

 

Νέες Τεχνολογίες

 

Γλώσσα και Επικοινωνία

 

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

 

Πολιτισμός και Τέχνη

 

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

 

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

 

             Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής   προέλευσης,

 

             ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση    

 

               σχετικής αίτησης.

 

             Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του

 

             Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –

 

               Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής

 

           Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό

 

               Δημόσιο.

 

             Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στη Μπαλαλά Σοφία

 

                                                                                                                      

 

             Τηλ. 2427350122

 

             email: .

 

             Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο δυνατό

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή