Σύμφωνα με την αρ.166/2013 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου και τη με αρ.πρωτ. 11662/118513/2013 Aπόφαση της Γενικής Γραμματέα της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ.Ελλάδας εγκρίνεται η πρόσληψη εννέα  πυροφυλάκων  ,κατηγορίας ΥΕ ,για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο Δήμο Σκιάθου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν :

1.Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Δίπλωμα οδήγησης (αυτοκίνητο ή μηχανάκι).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:27 Ιουνίου 2013 ως και 1 Ιουλίου 2013.

Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων είναι η κ.Μπαλαλά Σοφία.

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή