ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος   28  Απριλίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 3019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

 

 

 

 

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

           

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  3η Μαΐου  2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

1.                  Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

2.                  Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.                  Έγκριση της αριθ. 1/2011  μελέτης παροχής υπηρεσιών για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011»  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου,  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.   

4.                  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

5.                  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος ποσού ύψους 141,55 € σύμφωνα με το αριθ. 2409/6-4-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

6.                  Διαγραφή ποσού 138,43€ του Αντωνίτσα Δημητρίου του Ιωάννη σύμφωνα με το αριθ. 2408/6-4-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

7.                  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου ετών 2011-2012.

8.                  Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή.  

9.                  Συγκρότηση τιμητικής/οργανωτικής επιτροπής διενέργειας εκδηλώσεων στο πλαίσιο του  έτους Παπαδιαμάντη 2011. 

10.              Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης κατά χρήση απορριμματοφόρου οχήματος 10m3 (με αριθμό πλαισίου WMAN16ZZXBY253910 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3043) από τον Σύνδεσμο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας.

11.              Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου, ορισμός εκτιμητικής επιτροπής και λήψη απόφασης για δημοσίευση ή μη της διακήρυξης στις εφημερίδες.       

12.              Λήψη απόφασης για διάθεση του ποσού των 20.582,23€ (από το 50% της τρίτης από τις οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις έτους 2011 που αποδόθηκε στο Δήμο μας ) που προοριζόταν  για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

13.              Έκφραση διάθεσης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου σχετικά με τα  προτεινόμενα έργα που αναφέρονται στη συμπληρωματική μελέτης της «Μελέτης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε χείμαρρους  του νησιού».  

14.              Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2011.

15.              Επιβολή προστίμου για την τοποθέτηση παράνομων πινακίδων. 

16.              Εξέταση της υπ. αριθ. 664/31-1-2011 αιτήσεως του Κουτσιάρη Αριστείδη του Βασιλείου για παραχώρηση άδειας βατότητας για να εκτελεί την καθημερινή διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι στην περιοχή Αμμουδιά με αφετηρία απέναντι από την στάση λεωφορείων προς το λιμάνι και τερματισμό στο καρνάγιο και επιστροφή από την ίδια διαδρομή στην αφετηρία.   

17.               Μετακινήσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή