ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος  3 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.:770

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΣ : Τον κ.

Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

ΣΚΙΑΘΟ

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  7η  Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Δευτέρα     και ώρα 19:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

 

1.Λήψη απόφασης για  έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου για

συκοφαντικές επιστολές και όμοιες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

2. Ορισμός εκκαθαριστού για τον εκκαθαρισμό των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων :

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε.» και «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ»,

που   λύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010 .

3.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», η οποία εξακολουθεί

να λειτουργεί  μέχρι 30-6-2011 με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς

(ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.ΕΓΚ.11/ΟΙΚ.4569/27-01-2011).

4.  Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που

αφορούν στην χερσαία ζώνη λιμένα Σκιάθου, από το εν ενεργεία Λιμενικό Ταμείο

Σκοπέλου, στο Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου .

5.  Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στις Διεθνείς Εκθέσεις

Τουρισμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής

και Συντονισμού της Γενικής Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  πρόγραμμα  δράσεων τουριστικής

προβολής για το έτος 2011 του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης:

α) Ποσού 2.800€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση HOLIDAY

WORLD  που  θα διεξαχθεί   από 10-13/02/2011 στην Πράγα,

β) Ποσού 4.000€ (κόστος συμμετοχής)  στη διεθνή έκθεση τουρισμού BORSA

INTERNATIONALE DEL TURISMO (BIT), που θα πραγματοποιηθεί από

17/2 έως 20/02/ 2011  στο Μιλάνο.

γ) Ποσού2.700€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση

INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM , που θα πραγματοποιηθεί από 24-

27/02/2011  στο Βελιγράδι ,

δ) Ποσού 3.600€ (κόστος συμμετοχής ) στην τουριστική έκθεση  IΤΒ, που θα

πραγματοποιηθεί από 9-13/3/2011   στο Βερολίνο ,

ε) Συμμετοχή με φιλοξενία στο περίπτερο της εταιρίας  στην τουριστική έκθεση

HOLIDAY MARKET, που θα πραγματοποιηθεί από 17-20/3/2011 στο

Βουκουρέστι.

6. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εκδήλωση «Visit Greece

@Westfield London" και ψήφιση πίστωσης 4.000 λιρών Αγγλίας για τη

συμμετοχή.

7.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.( Ε.Α.Π.   Α.Ε.) -Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.

8. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΜΠΑΡ -

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  ιδιοκτησίας Γιαλή Γεωργίου του Παναγιώτη  που βρίσκεται

στην οδό Επιφ. Δημητριάδη στη Σκιάθο, για το χρονικό διάστημα θερινή

περίοδος  2010 έως 31/12/2010.

9.   Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων.

10. Χορήγηση άδειας καταστήματος προσφοράς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

(ΙΝΤΕΡΝΕΤ)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κοραή -

Παπαδιαμάντη ιδιοκτησίας της εταιρία;  ‘'ΑΦΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ο.Ε.'' .

11. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη  της άδειας λειτουργίας καταστήματος

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΙΑΣ

& ΣΙΑ Ε.Ε.», που λειτουργούσε  καθ΄ υπέρβαση της  άδειάς του.

12. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη  της άδειας λειτουργίας καταστήματος

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που λειτουργούσε  καθ΄ υπέρβαση της  άδειάς του.

13. Έκφραση διάθεσης Δημοτικού Συμβουλίου για  αγορά οικοπέδου για την

μεταστέγαση  της υπηρεσίας καθαριότητας.

14. Λήψη απόφασης για μίσθωση οικοπέδου τουλάχιστον τεσσάρων(4) στρεμμάτων

με κτίσμα  για τη μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας και ορισμό επιτροπής

καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

15. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης οικοπέδου για την στάθμευση

οχημάτων του Δήμου (θέμα  εξ αναβολής ).

16.  Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του

προγράμματος «Διαύγεια» (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3861/2010) .

17. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου,

οικονομικού έτους 2010.

18. Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων του άρθρου 7 του

Π.Δ/τος 270/81.

19. Έκφραση διάθεσης για συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

του Δήμου  Σκιάθου

20. Έκφραση διάθεσης για δημιουργία κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο Σκιάθου.

21.Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού

2011.

22. Μετακινήσεις .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή