ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 06/03/2015

Αρ. πρωτ.: 1711

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 6η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Κανονισμός καθαριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 2. 2.Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής 2015 (απόφαση 1/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
 1. 3.Παραχώρηση χρήσης του φορτηγού οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΒΟΡ 5591 στο Δήμο Σκιάθου (απόφαση 5/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος
 2. 4.Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. 5.Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. 6.Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 1. 7.Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο βάσει των διατάξεων της παρ.2 περ.κ του άρθρου 12 του Ν.4071/2012. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. 8.Προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 1. 9.Προσλήψεις εποχικού  προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
  1. 10.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ROMANIANTOURISMFAIR (Βουκουρέστι) 12-15/3/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 1. 11.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 Ευρώ στον Κ. Α. 15.6473 για την τέλεση εκκλησιαστικού μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Δωρητών, Ευεργετών και Τοπικών Αρχόντων της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 1. 12.Α. Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου.
 2. 13.Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμημάτων δυο υδατορεμάτων στη θέση «Βασιλιάς» της εκτός σχεδίου πόλεως περιοχής Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

       Β. Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινή  

           των. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 1. 14.Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 10972/24-10-2014 νέας αίτησης του κ. Βασιλείου Καλπατσανίδη που αφορά επικαιροποιημένη πρόταση διόρθωσης της 1/91 Π.Ε. στο Ο.Τ. 278. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 2. 15.Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 419/22-01-2015 αίτησης του Βασιλείου Κυριαζή που αφορά πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 233 (Πράσινο), Γ΄ Τομέας Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 1. 16.Λήψη απόφασης για την απόσυρση παλιών οχημάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 2. 17.Έγκριση μεταφοράς του ποσού 6.300,00της Δράσης 9 της ΤΟΠΣΑ σε άλλο τοπικό φορέα του νησιού με απόφαση της Α.Σ. «ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 1. 18. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και Καταστημάτων του Νομού Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. 19.Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση χώρου δημιουργίας σφαγείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 11/τ.Α/31.1.2012. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 2. 20.Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. 21.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 1. 22.Μετακινήσεις ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Αντιδημάρχων
 • Δ/νσεις Δήμου
 • Ιστοσελίδα Δήμου
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή