ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7322/26.08.2016 για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  31.08.2016 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο, 8οτης υπ’ αριθ. 7322/26.08.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Πασχάλης  Απόστολος του Γεωργίου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση
 • Ο κ.Κοφινάς Φώτιος  αποχώρησε μετά την ψήφιση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. 6970/16.08.2016 αίτησης του αθλητικού ομίλου Σκιάθου με θέμα: παραχώρηση του δημοτικού σταδίου για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Α.Δ.Σ. 166/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση του δημοτικού σταδίου στον Αθλητικό Όμιλο Σκιάθου για  χρονικό διάστημα ενός έτους προκειμένου να πραγματοποιούνται οι αγώνες και οι προπονήσεις τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών.

Α.Δ.Σ. 167/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

  Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με τη χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 168/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθμ.  2ης/2016, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 169/2016  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της  υπ’ αριθμ.  2ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Γνωμοδότηση  σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση και λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «MANDRAKIVILLAGE» στη θέση Μανδράκι - Κουκουναριές του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 170/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μ.Π.Ε. προσθέτοντας και τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.590 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για την κάλυψη μουσικοχορευτικής παράστασης στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο στο Μπούρτζι, από το συγκρότημα «ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ».

Α.Δ.Σ. 171/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.590,00 στον Κ.Α.E. 15-6471.

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 172/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καφετέρια – μπαρ – εστιατόριο της VKM 3ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ στην περιοχή ΜΠΑΝΑΝΑ  Σκιάθου.

  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε υπαίθριο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 173/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε υπαίθριο χώρο σε καφετέρια – μπαρ – εστιατόριο της VKM 3ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ στην περιοχή ΜΠΑΝΑΝΑ  Σκιάθου.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 174/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου, κ. Σταμέλου, στην Αθήνα από τις 4.9.2016 - 7.9.2016 για διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

310,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 175/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Γιολδάση στον Βόλο από τις 18.9.2016 - 20.9.2016 για να παραστεί σε δίκη.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

330,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 176/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Τασιόπουλου στον Βόλο από τις 18.9.2016 - 20.9.2016 για να παραστεί σε δίκη.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

330,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή