Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 26 Ιουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

61η/26.07.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα για το τμήμα Ε (ασφαλτόμειγμα) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4558/13-04-2022)

Α.Ο.Ε 238/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.895,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6261 με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή ακινήτων και κτιρίων του Δήμου Σκιάθου" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τις εργασίες επισκευής δώματος στο κτίριο του παιδικού σταθμού δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 239/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αποδοχή δύο (2) χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2022

Α.Ο.Ε 240/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Αποδοχή δέκα (10) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και την ΕΕΤΑΑ κατά το μήνα Φεβρουάριο έτους 2022

Α.Ο.Ε 241/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ως Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου, τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Α.Ο.Ε 242/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Α.Ο.Ε 243/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Eισηγητική έκθεση της Oικονομικής Yπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Α.Ο.Ε 244/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (ΚΑΘΡΗΝ ΜΑΚ ΚΑΝΝ ΤΑΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Α.Ο.Ε 245/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΚΑΘΡΗΝ ΜΑΚ ΚΑΝΝ ΤΑΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με αρίθμ. γνωστοποίησης 1253481/18.07.2022 που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ SNACK BAR, στην Κοευφή λόγου Κοτρωνίου στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής ως εξής:

εντός του καταστήματος έως 03:00 π.μ. και

εκτός του καταστήματος έως 02:00 π.μ.

Υποβολή λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

Α.Ο.Ε 246/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2022 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FaLang translation system by Faboba