Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 19 Ιουλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

52η/19.07.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Απόδοση λογαριασμού για την απαλλαγή υπόλογου από το ενταλθέν ποσό σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 32/2021 και 146/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε 234/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος κ. Βασίλειο Ταμπάκη

Απαλλάσσει τον Βασίλειο Ταμπάκη από υπόλογο του ποσού των 3.752,39 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού ύψους 1.350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την παροχή υπηρεσίας για τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου.

Α.Ο.Ε 235/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.350,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 236/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έγκριση του αριθμ. 9662/13-07-2021 πρακτικού

Β) Την κατακύρωση της ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021 στην «KLADOS ΚΣΕΝ-S IKE» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και της τεχνικής περιγραφής και η οικονομική της προσφορά κρίνεται συμφέρουσα καθώς είναι μικρότερη της προϋπολογισθείσης δαπάνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FaLang translation system by Faboba