ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 08 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

38η/08.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου – συμπληρωματική της 24/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης νέας αίτησης ομορότητας από επιχείρηση, βάσει της νέας ΚΥΑ 51872 ΕΞ/28-4-2021

Α.Ο.Ε 180/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ.6206/20-5-2021 αίτηση της επιχείρησης VAM PROPERTIES A.E για την χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού ως όμορη

Έγκριση δαπάνης σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.390/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, με τους νόμιμους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, στην τεχνική εταιρεία ΄΄ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε΄΄, και διάθεση πίστωσης ποσού 109.740,00 € (κεφάλαιο) και 1.400,00 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 15.000,00 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2021

Α.Ο.Ε 181/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 109.740,00 € (κεφάλαιο) και 1.400,00 € (δικαστικά έξοδα) στον ΚΑ Εξόδων 00-6492 με τίτλο ΄΄Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄, και ποσού 15.000,00 € στον ΚΑ Εξόδων 00-6823 με τίτλο ΄΄Τόκοι υπερημερίας χρήσης΄΄, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2021, σε συμμόρφωση του Δήμου Σκιάθου με την υπ’ αριθμ.390/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, για την καταβολή της επιδικασθείσας απαίτησης, στην τεχνική εταιρεία ΄΄ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε΄΄, λόγω και άμεσου κινδύνου της αναγκαστικής εκτέλεσής της

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του

Α.Ο.Ε 182/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 750,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7131 με τίτλο "Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ηχείων, αναλώσιμων και για την επισκευή και εγκατάσταση του μικροφωνικού ενισχυτή της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.

Α.Ο.Ε 183/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 750,00 στον Κ.Α.Ε. 10-7131 με τίτλο "Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης του συνεδρίου του Δήμου Σκιάθου με το Ιταλικό τουριστικό πρακτορείο FIAVET.

Α.Ο.Ε 184/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 650,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.450,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6162 με τίτλο "Λοιπά έξοδα τρίτων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την υπηρεσία διενέργειας μοριακού ελέγχου (PCR test) για την άμεση ανίχνευση του ιού covid-19 στο πλαίσιο της διοργάνωσης συνεδρίου του Δήμου Σκιάθου με το Ιταλικό τουριστικό πρακτορείο FIAVET.

Α.Ο.Ε 185/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.450,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6162 με τίτλο "Λοιπά έξοδα τρίτων"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή