ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/04/2015

Αρ. πρωτ.: 2973

 

ΠΡΟΣ

 • τον  Πρόεδρο  της Ο.Ε. κ. Σταμέλο Ηλία
 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο,  4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τους αντίστοιχους αναπληρωτές σας προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στo δημοτικό κατάστημα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 2. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 του Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.018,40 € στον Κ.Α. 10.626 για την παροχή υπηρεσιών –εργασιών «Συντήρησης και Επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων».
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια εκτυπώσεων - επανεκδόσεων βιβλίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια βιβλίων για το Μουσείο Παπαδιαμάντη.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού –λαμπτήρων LED.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού στον Κ.Α.Ε. για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00στον Κ.Α.Ε. 10.6265 για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς και επανεγκατάστασης μικροφωνικής- μηχανημάτων απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Aναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.:   κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά
  3. Εισηγητές θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή