Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκιάθος 08 Φεβρουαρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 1355

 


Προς : Τ...ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου
κ. ............................................................
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής
Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)


Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου αύριο Σάββατο 09/02/2013 και ώρα 10:15 μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 «ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 339/18710/6-2-2013 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

FaLang translation system by Faboba