Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 (ΑΔΑ:ΨΞ8ΟΩ13-Ι3Α)

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

εννέα (9) ατόμων, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου :

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  20/5/2022 ως 30/5/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Μπαλαλά Σοφίας

(τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137).

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

FaLang translation system by Faboba