Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Λ7Ω13-ΗΟΨ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022

                                                                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής

του παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου και ειδικότερα:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 13/01/2022 και λήγει στις 26/01/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137).

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

Ειδικό Παράρτημα(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «09-12-2021»

FaLang translation system by Faboba