ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος 4 Σεπτεμβρίου 2019                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 8081

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                       

           ΠΡΟΣ: - κ. Δήμαρχο

                         -Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                         (Πίνακας αποδεκτών)

                    

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της    

               Οικονομικής Επιτροπής»

    

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι την 8/9/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ , ώστε να διεξαχθεί η εκλογή :

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

    

FaLang translation system by Faboba