ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 03/02/2015

Αρ. πρωτ.:  765

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 2. Σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 3. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης για την αποζημίωση γης και επικείμενων σχεδίου πόλεως Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος,κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 5. Ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015»ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 6. Ίδρυση εσπερινού επαγγελματικού Λυκείου ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ
 7. Κανονισμός καθαριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 8. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59 €  στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 9. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «Βόρειες Σποράδες». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 1.  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Μετακινήσεις ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba