ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  17 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       Αριθμ. Πρωτ. : 4509

                                                        Προς : Τ….ν κ. …………………………………………………...

                                                         Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

                                                        

                                                         Τακτικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 21η του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»,

Στις δέκα έξι (16) του μήνα Μαΐου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη η Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 2/2013 απόφασή της, συνήλθε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων, των οποίων η τεχνική προσφορά κρίθηκε παραδεκτή με τις προϋποθέσεις της μελέτης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟ-ΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ», όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2172/2013 διακήρυξη του Δημάρχου.

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας που προκρίθηκε στο διαγωνισμό είχε ως εξής: ΜΥΒΑ Α.Ε.  17.800,00€ (αξία χωρίς ΦΠΑ),  2.848,00 € ΦΠΑ, 20.648,00€ (αξία με ΦΠΑ)

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 8251 ΠΟΣΟ 2.000,00 € για τη

σύσταση ισόποσης παγίας Προκατα-βολής του Δήμου.

Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

3

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΙΑΡΙΑΣ «ΙΘΙΚΟΝ ΑΚΑΜΑΙΟΤΑΤΟ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΣΠΙΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ»

Σχετική η υπ’ αριθ. 3760/23-4-2013 επιστολή της εταιρίας «Ιθικόν Ακμαιότατον»

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 20.6277 ΠΟΣΟ 222.789,60

5

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΚΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Σχετική η αριθ. 4419/16-5-2013 εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας

6

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΩΝ 2005 ΚΑΙ 2006

Σχετική η αριθ. 4292/14-5-2013 εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας, η αριθ.. 3238/10-4-2013 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου κ.Καραγεώργου Στεφάνου

7

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2013 ΚΑΙ 2/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η υ’ αριθ. 4113/9-5-2013

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου κ.Καραγεώργου Στεφάνου

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Κ.Α. 20.7135 με ποσό 4.000,00 ευρώ

Α.Δ. 262/4393/15-5-2013

ΓΩΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ 4394/15-5-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba