ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 9 Απριλίου 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 3222

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ
«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)
«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,
για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος
τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε εκτάκτως στο Δημαρχείο Σκιάθου αύριο την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12828/2-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σχετ. η αριθ. 3217/9-4-2013 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίαςΗ αριθ. 12828/2-4-2013 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba