ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 29 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  Αριθμ. Πρωτ. : 2927

 

 

 Προς : Τ....ν κ. ............................................................

 

  Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

  Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

 για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή Κωλύματος 

 τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

 

 

 Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 2α του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. 35.7132.02 ΠΟΣΟ 1.000,00 €

Κ.Α. 35.7135 ΠΟΣΟ 58,40 € 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6671.01 ΠΟΣΟ 7.000,00 € 

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6671.02 ΠΟΣΟ 6.000,00 €

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6671.03 ΠΟΣΟ 5.000,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κ.Α. 00.6221 ΠΟΣΟ 5.000,00 €

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 20.6263 ΠΟΣΟ 20.000,00 €

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Κ.Α. 20.6063. 1ΠΟΣΟ 5.000,00 €

8

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣΑΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η αριθ. 2860/27-3-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

9

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ

Σχετική η αριθ. 2650/21-3-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

10

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Σχετική η αριθ. 2769/26-3-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Νο 2 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ) ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ Τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

Σχετική η αριθ. 2780/26-3-2013 εισήγηση της υπηρεσίας μετά του υπ' αριθ. 2710/22-3-2013 Πρακτικού δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας

 

Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου

12

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (αριθ.2832/99 Απόφαση του ΣτΕ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Ζωης συζ. Παν. Σιδηροπουλου, Μαθηνου Δημ. του Χαρ., Μαθηνου Ματ. του Δημ., στον Ά Τομεα του σχεδίου πόλης , ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΕΣ  

Σχετική η αριθ. 2925/2013 εισήγηση της υπηρεσίας

13

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 1/4/2013

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba