ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Mελαχροινάκης Ανάργυρος

Τηλ: 24273 50124

Fax: 2427350131

Email:.

                 ΣΚΙΑΘΟΣ 1/3/2019

                 Αρ. πρωτ.: 1803

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Πασχάλη Εμμανουήλ
  • τα τακτικά μέλη της Ο.Ε.:
  • Θεοδώρου Γεώργιο,   2)Αναγνώστου Νικόλαο, 3) Μίχα Δημήτριο, 4) Πασχάλη Απόστολο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  1 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ. στο δημοτικό κατάστημα για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1.Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 04-01-2019 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/22-01-2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται την καταβολή συνολικού ποσού 252.960,00 ευρώ, από παροχή υπηρεσιών.
  2. 2.Ορισμός δικηγόρου για την για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, με προσθήκη και αντίκρουση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 22-11-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 12-12-2018 με αρ. κατάθ. 55/2019, έφεσης του Δήμου Σκιάθου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά της υπ’ αριθ. 263/2018 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία.
  3. 3.Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στη συνεδρίαση της 15-04-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 30-11-2018 με αριθμ. κατάθεσης 33/17-12-2018 αγωγής των εργαζομένων Ευαγγελίας Τσουρού και λοιπών δέκα, κατά Δήμου Σκιάθου, σχετικά με την καταβολή επιδομάτων δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος αδείας ετών 2016, 2017 και 2018.
  4. 4.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Σκιάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.

 

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι τα

οικονομικά συμφέροντα του Δήμου διακυβεύονται από τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης επί των

θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1)Διολέττα Παναγιώτη, 2) Γιαννίτση Κωνσταντίνο, 3) Σταματά Ιωάννη, 4) Ζλατούδη Αθανάσιο, 5) Πασχάλη Χαραλαμπία
  3. Εισηγητές θεμάτων
FaLang translation system by Faboba