ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

ΣΚΙΑΘΟΣ, 02/12/2016                 
Αρ. πρωτ.: 10160

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (7η).

 1. 2.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 992,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 01-07-2016 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής κατά του Δήμου Σκιάθου των 1. GiselaAnniErikaχα RainerSchwalm, 2. PasqualMarquardtτου KarlκαιJanChristophHerbert του KarlHeinz, με την οποία αιτούνται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικού τμήματος στην περιοχή «Κολλιός» Σκιάθου.
 1. 3.Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.054,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων στην ασκηθείσα κυρία παρέμβαση του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, σε σχέση με την υπ’ αριθ. καταθ. ΤΠ89/14-10-2016 αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά 1. Της εταιρείας με την επωνυμία «ARIONDEVELOPMENTCOS.A.» και 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «EASTWINDSHIPPINGCOLTD» με αντικείμενο την αναγνώριση κυριότητας του Δήμου Σκιάθου και όχι του Ελληνικού Δημοσίου, σε έκταση στη θέση «Στροφυλιά» της νήσου Σκιάθου του Κτηματολογικού Γραφείου Σκιάθου.
 1. 4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.02 για την παροχή υπηρεσιώνέλεγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2016.
 1. 5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6115 για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών σχετικά με την εκκαθάριση της «Αναπτυξιακής Σκιάθου Δ.Ε.».
 1. 6.Ψήφιση πίστωσης 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6652 για την παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης στο πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 1. 7.Ψήφιση πίστωσης 3.600,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για προμήθεια υλικών επισκευής του οχήματος ΚΗH 3043.
 1. 8.Ψήφιση πίστωσης 1.256,90€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την δαπάνη της επαύξησης ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος  στο κτήριο Ζήση Οικονόμου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων
FaLang translation system by Faboba