ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/03/2016

                  Αρ. πρωτ.:  2195

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.640,94€ στον Κ.Α.Ε. 30-7333.00 για το συνεχιζόμενο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.587,93€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.47 για το συνεχιζόμενο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 69.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-7323.52 για το συνεχιζόμενο έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ».
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.703,97€ στον Κ.Α.Ε. 30-7413.24 για τη συνεχιζόμενη μελέτη - περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου».
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων του άρθρ. 23 του ΠΔ. 18/1989, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας / Τμήμα Α΄ Ακυρωτικής Διαδικασίας, για τη συνεδρίαση της 6-4-2016, προς απόκρουση αιτήσεως ακυρώσεως της Μαλαματής χήρας Κων. Βούλγαρη.
 2. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 356,70στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με τη συμμόρφωση με προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως εκδοθείσας από την Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 369,00στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων επί προσφυγής της  εταιρείας με την επωνυμία «Πανταζίδης Παντελής και Σία Ε.Ε.», κατά της υπ’ αριθ. 625/2008 και της υπ’ αριθ. 626/2008 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί επιβολής τελών και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων – εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 725,80στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη γνωμοδοτικού – εισηγητικού σημειώματος για το διορισμό δικηγόρου και παράσταση ενώπιον των δικαστικών αρχών και ειδικότερα της Πταισματοδίκη Βόλου, σύνταξη και υποβολή υπομνήματος παροχής εξηγήσεων, προς υπεράσπιση δημοτικών συμβούλων, σχετικά με τις υπ’ αριθ. 100/2012, 106/2013 και 75/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες μετείχαν. (Παραχώρηση αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου «Μπούρτζι»).
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6073 για παρακολούθηση σεμιναρίων.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 891,75€ στον Κ.Α.Ε. 15-6691 για την προμήθεια ελληνικών σημαιών του Δήμου Σκιάθου.
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01, 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.01,  2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02, 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.02 και 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.02 για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων για τις επισκευές και επιδιορθώσεις βλαβών συγκεκριμένων οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών.
 2. Α. Διάθεση πίστωσης ποσού 254.610,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6142.01 του προϋπολογισμού 2016 για την εκτέλεση της εργασίας «ΧΥΤΑ».
 3. Α. Έγκριση της αριθμ 4/2016 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών Διαλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Δήμου Σκιάθου.
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων

Β. Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Β. Διάθεση πίστωσης ποσού 73.615,50€ στον Κ.Α.Ε. 20-6277 του προϋπολογισμού 2016.

Γ. Καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

FaLang translation system by Faboba