ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  15 Ιουνίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 15 / 2012  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  12ης Ιουνίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΤΟΥ Α ΕΚΤΑΣΕΩΣ 500  τ.μ. ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α,Β,Γ,Ε,Ε,Ζ,Η,Θ,Α ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡΑΣΑ ΛΟΓΩ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Α.Ο.Ε 124/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους αποφασίσθηκε η μετατόπιση του πόστου Α στον αιγιαλό Μικρή Κρασσά Μπανάνα  τ.μ 500 με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α του αριθ. 14  τοπογραφικού, στη θέση με στοιχεία 1,2,3,4,1 του ίδιου τοπογραφικού αρ. 14  , για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την ασφαλή και άνετη παραμονή τους στην παραλία.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Κ.Α. 35.6232

ΠΟΣΟ 14.400,00 €

Α.Ο.Ε 125/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 14.400,00 € στον Κ.Α. 35.6232 για την κάλυψη δαπάνης των μισθωμάτων του πυροσβεστικού κλιμακίου

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΌΜΗΣΗΣ

Κ.Α. 10.6265

ΠΟΣΟ 232,00 €

Α.Ο.Ε 126/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 232,00 € στον

Κ.Α. 10.6265 για τις εργασίες κατασκευής εμποδίων πεζοδρόμησης

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

209/3888/15-05-2012

Κ.Α. 00.6221

ΠΟΣΟ 10.000,00 €

Α.Ο.Ε 127/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 10.000,00 € στον  Κ.Α. 00.6221 για τις υπηρεσίες  των ταχυμεταφορών στο Δήμο

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α.Δ. διενέργειας:

227/4274/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4275/28-05-2012

Κ.Α. 10.6264

ΠΟΣΟ 450,00 €

Α.Ο.Ε 128/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 450,00 € στον  Κ.Α. 10.6264 για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

208/3825/14-05-2012

Γνωμοδότηση: 3826/14-05-2012

Κ.Α. 15.6691

ΠΟΣΟ  269,21 €

Α.Ο.Ε 129/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 269,21 € στον  Κ.Α. 15.6691 για την προμήθεια σημαιών

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

222/4218/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4220/25-05-2012

Κ.Α. 30.6671.03

ΠΟΣΟ 745,00 €

Α.Ο.Ε 130/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 745,00 € στον  Κ.Α. 30.6671.03για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

207/3746/11-05-2012

Γνωμοδότηση: 3747/11-05-2012

Κ.Α. 10.6673

ΠΟΣΟ 556,80

Α.Ο.Ε 131/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 556,80€ στον  Κ.Α. 10.6673 για την προμήθεια πλαστικού δαπέδου

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

221/4209/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4561/06-06-2012

Κ.Α. 10.6634      ΠΟΣΟ 1.798,09  €

Κ.Α. 20.6634      ΠΟΣΟ 5.000,00  €

Κ.Α. 20.6635      ΠΟΣΟ    652,41  €

Α.Ο.Ε 132/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση  στον:

Κ.Α. 10.6634 με ποσό 1.798,09  €

Κ.Α. 20.6634 με ποσό 5.000,00  €

Κ.Α. 20.6635 με ποσό 652,41  € για την προμήθεια απορρυπαντικών -καθαριστικών

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

223/4227/25-05-2012

Γνωμοδότηση: 4373/30-05-2012

Κ.Α  10.6681

ΠΟΣΟ 429,71 €

 

Α.Ο.Ε 133/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 429,71 € στον  Κ.Α. 10.6681 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

 

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α.Δ. διενέργειας:

228/4276/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4293/28-05-2012

Κ.Α. 20.6278

ΠΟΣΟ 375,38

 

Α.Ο.Ε 134/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 375,38€ στον  Κ.Α. 20.6278 για την προμήθεια χημικού υλικού

 

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

229/4286/28-05-2012

Γνωμοδότηση: 4534/06-06-2012

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ 606,00 €

 

Α.Ο.Ε 135/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 606,00 € στον  Κ.Α. 20.6263 για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

 

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

246/4529/05-06-2012

Γνωμοδότηση: 4533/06-06-2012

Κ.Α. 20.7135

ΠΟΣΟ 2.378,00

 

Α.Ο.Ε 136/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 2.378,00€ στον  Κ.Α. 20.7135 για την προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων

 

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΎ 12.252,90 ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

Κ.Α. 00.6823

ΠΟΣΟ: 12.252,90 €

 

Α.Ο.Ε 137/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 12.952,90 € στον Κ.Α. 00.6823

για την εξόφληση των τόκων υπερημερίας σχετικά με το έργο «κατασκευή έργων πεζοδρομίων και τμημάτων οδών»  

Στην απόφαση αυτή δήλωση ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία και μειοψήφησε ο κ. Τσόλας Κων/νος

15

Ορισμός υπολόγου για τη διαδικασία έκδοσης πινακίδων φορτηγού Ι.Χ. μάρκας MITSUBISHI L200 και ορισμός κωδικού 20.6263 ως δεκτικού με το ποσό των 912,60 ευρώ

 

Α.Ο.Ε 138/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει υπόλογο για την έκδοση Χ.Ε.Π. τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου, κ. Ταμπάκη Βασίλειο του Αντωνίου, Χαρακτιρίζει τον Κ.Α. 20.6263  ως δεκτικό Χ.Ε.Π. και ψηφίζει σ' αυτό το ποσό των 912,60 € για την έκδοση Χ.Ε.Π. του οποίου η απόδοση θα γίνει το αργότερο μέχρι τρεις μήνες από την έκδοσή του.

16

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. Α/1/3-2-2012 ΧΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Σχετικό το αριθ. 4518/5-6-2012 έγγραφο του υπολόγου προς την Ο.Ε.

ΧΕΠ Α/1/3-2-2012

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

ΔΑΠΑΝΗ 2.412,56 €

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 587,44 € σύμφωνα με το 85/2012 γραμμάτιο είσπραξης

 

Α.Ο.Ε 139/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Έγινε αποδεκτή η απόδοση του λογαριασμού του Χ.Ε. προπληρωμής Α/1/3-2-2012, απαλλάσσει τον υπόλογο αυτού κ. Μεριά Αργύριο του Κων/νου,  υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 00.6422 το αδιάθετο ποσό.

 

17

ΑΣΚHΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 7/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ. 5 ν. 1943/1991

 

 

Α.Ο.Ε 140/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να ασκηθεί προσφυγή στο ΣτΕ κατά του αριθ. 7/2012 πρακτικού του Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991

Δινει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών τον κ. Αρμαμέντο Παναγιώτη του Δημητρίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες  για την άσκηση της Προσφυγής στο ΣτΕ

 

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΆΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κ.Α. 00.6495

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Α.Ο.Ε 141/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 3.000,00 € στον Κ.Α. 00.6495

για την κάλυψη δαπανών μέσω της Πάγιας Προκαταβολής

19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ της ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [Β' ΚΥΚΛΟΣ]

 

Α.Ο.Ε 142/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκαν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Παγίας Προκαταβολής (Β' κύκλος)

20

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΟΥ ΙΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ διεξαγωγησ δημοπρασιασ για κατακυρωση αποτελεσματοσ διαγωισμου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Σχετικό το υπ' αριθ. 4696/08-06-2012 πρακτικό ιιι «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Α.Ο.Ε 143/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται το υπ' αριθ. 4696/08-06-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει  στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας τμήματος της πόλης του Δήμου Σκιάθου σε ιδιώτη

 

Στην απόφαση αυτή δήλωση ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba