ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  27 Απριλίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 10 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  27ης Απριλίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Α.Ο.Ε 103/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ»

2

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ κατά τΩΝ ΟΡΩΝ της ΑΡΙΘ. 2848/10-4-2012 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για ανάθεση σε ιδιώτη Η διαχείριση ΧΥΤΑ

 

Α.Ο.Ε 104/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίφθηκαν οι τρεις ενστάσεις των:

  • 1. Αθανασίου Χ. Λακμέτα - Γκανέτσιου
  • 2. Γ. Πούλιου - Αν. Καστόρης Ο.Ε.
  • 3. Φιλίππου Ηλ. Μερκούρη

 

 που κατατέθηκαν κατά των όρων της αριθ. 2848/10-4-2012 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιώτη η διαχείριση ΧΥΤΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΩΝ ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

 

Η Πρόεδρος δικαιολόγησε το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων και ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν να συζητούν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕNΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

3

εισηγηση της επιτροπησ διεξαγωγησ δημοπρασιασ για κατακυρωση αποτελεσματοσ διαγωισμου για την αναθεση της καθαριοτητασ σε ιδιωτη

Σχετ. το υπ'αριθ. 3085/20-4-2012  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε 105/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  • 1. Αποδέχεται το υπ' αριθ. 3085/20-4-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυ-ρώνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας τμήματος της πόλης του Δήμου Σκιάθου σε ιδιώτη
  • 2. Ψηφίζει στον Κ.Α. 20.6277 την πίστωση του ποσού των 195.700,00 € για την κάλυψη δαπάνης της παροχής υπηρεσιών που θα παρασχεθούν για το ανωτέρω έργο

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.  

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  εξόφλησηΣ του 5ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή έργων πεζοδρομίων και τμημάτων»

Κ.Α. 30.7322.0

ΠΟΣΟ:  3.664,97 €

Α.Ο.Ε 106/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 3.664,97 € στον Κ.Α. 30.7322.0 για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ»

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντήρησηΣ κιγκλιδωμάτων Γυμνασίου και Ειδικού Σχολείου

 Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ:  2.204,00 €

Α.Ο.Ε 107/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση του ποσού των 2.204,00 € στον Κ.Α. 10.6261.1 για τις εργασίες συντήρησης κιγκλιδωμάτων Γυμνασίου και Ειδικού Σχολείου

6

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥς 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σχετ. η υπ' αριθ. 2893/11-4-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε 108/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου την ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. που κλήθηκε νόμιμα και παρέστη λόγω απουσίας της κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώς Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

FaLang translation system by Faboba