ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 04 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

84η/04.12.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ βάσει της διαδικασίας του άρθρου 212 του Ν.3584/2007.

Α.Ο.Ε 367/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα ισχύει από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης σύμβασης δηλαδή 6/12/2020 μέχρι και τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας των οχτώ (8) μηνών από την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 15/2/2021

Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 368/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

FaLang translation system by Faboba