ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 24 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

26η/24.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 83/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η αναμόρφωση.

  1. 2.
Λήψη απόφασης σχετικά με τη συμμόρφωση του Δήμου στην αριθμ. 535/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

Α.Ο.Ε. 84/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Συμμορφώνεται με την υπ' αρίθμ. 535/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Β) Ορίζει την άμεση συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το τμήμα των λιπαντικών με τις προσφορές των υπολοίπων υποψηφίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba