ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Σκιάθος, 15 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/15.04.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 50/2019 Α.Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΥ 9273 από τη Σκιάθο στα Επίστρατα Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, την 5-4-2019, την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και τον ορισμό υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 53/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η υπ’ αρίθμ. 50/2019 Α.Ο.Ε..

  1. 2.
Έκθεση απόψεων επί της υπ’ αριθμ. 2978/10.4.2019 προσφυγής της εταιρείας «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Μ. ΕΠ.Ε.» σχετικά με τις κατατεθείσες προσφορές στον εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 54/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται αποδεκτές οι αιτιάσεις της υπ’ αριθμ. 2978/10.4.2019 προσφυγής «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Μ. ΕΠ.Ε.»

  1. 3.
Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη απολογητικού υπομνήματος του Δημάρχου Σκιάθου προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, δια του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, σχετικά με αποδιδόμενη πράξη υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Α.Ο.Ε. 55/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο.

  1. 4.
Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 56/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η εισηγητική έκθεση Α τριμήνου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba