ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 15/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ.2222   /14 -03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/26/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου Γκανάτσα Αθανάσιου του Μιχαήλ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2019 Απόφαση Οικονομικής     Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 39 /2019   OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο Γκανάτσα Αθανάσιο του Μιχαήλ.

2. Απαλλάσσει τον Γκανάτσα Αθανάσιο του Μιχαήλ από υπόλογο του ποσού   των 250,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου είχε εκδόθηκε το αριθμ. Β/26/2019 ΧΕΠ Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’Α/92/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης σύμφωνα με το οποίο επανακατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ανωτέρω ποσό.

  1. 2.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/97/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου Χατζή Νικήτα του Δημητρίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 40/2019   OMOΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο Χατζή Νικήτα του Δημητρίου.

2. Απαλλάσσει τον Χατζή Νικήτα του Δημητρίου από υπόλογο του ποσού   των 700,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου είχε εκδόθηκε το αριθμ. Β/97/2019   ΧΕΠ Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’Α/93/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης σύμφωνα με το οποίο επανακατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το ανωτέρω ποσό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba