ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 20Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν

κατά την 14η/19.5.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2016.

Α.Ο.Ε. 109/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει την παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις.

2.

Καθορισμός όρων παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τη σύναψη μισθωτηρίων με τους δικαιούχους απευθείας παραχώρησης (όμοροι)για το έτος 2016(για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων).

Α.Ο.Ε. 110/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τη σύναψη μισθωτηρίων με τους δικαιούχους απευθείας παραχώρησης (όμοροι) για το έτος 2016 (για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων).

3.

‘Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 111/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση με αντάλλαγμα.

4.

‘Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 112/2016

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίωνπρος παραχώρηση με δημοπρασία.

5.

Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 113/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

FaLang translation system by Faboba