26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

19ης /12/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 10479/14-12-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης - αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη (3 Ιανουαρίου 2013).

 

Με την υπ. αριθ. 321/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την διοργάνωση της εκδήλωσης - αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη (3 Ιανουαρίου 2013) κόστους  700,00 € πλέον ΦΠΑ και τα εισιτήριά της καλεσμένης ψυχοπαιδαγωγού,  έξοδα  τα οποία θα καλυφθούν από τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς που έχει εισπράξει ο Δήμος Σκιάθου από  τον Δεκέμβρη του 2011, ποσό που είναι  ειδικευμένο να δαπανηθεί μόνο για διοργάνωση Παπαδιαμαντικής εκδήλωσης.

 

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σκιάθου προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου.

 

Με την υπ. αριθ. 322/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

A. Εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον δήμο Σκιάθου.

Β. Ως υπεύθυνος εκπρόσωπος του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ορίζεται η υπάλληλος, Μπαλαλά Σοφία, ΔΕ Διοικητικού.

Γ. Εγκρίνει την υποβολή φακέλου αιτήματος συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  στο Δήμο Σκιάθου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ,στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Δ.  Ως χώρος Διοίκησης του Κέντρου ορίζεται το γραφείο, όπου στεγαζόταν η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στο κτίριο Φόρτσα.

Ε. Ως χώρος Εκπαίδευσης ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι και  ως χώροι τυπικής  Εκπαίδευσης ορίζονται μία αίθουσα από το Γυμνάσιο-Λύκειο και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ίδιου σχολείου.

ΣΤ. Επιλέγει τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας:

 1. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική - πολιτιστική ανάπτυξη.
 2. Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing αγροτικών προϊόντων.
 3. Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση - Διάθεση.
 4. Πράσινη Επιχριρηματικότητα.
 5. Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες.
 6. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή.
 7. Γερμανικά για τον Τουρισμό.
 8. Ρωσικά για τον Τουρισμό.
 9. Εργαστήρι Μουσικής.
 10. Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή.

Ζ. Επιλέγει το παρακάτω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τοπικής Εμβέλειας:

 1. Ναυτιλιακή και αλιευτική εκπαίδευση.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  υπ' αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 323/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Τη διαβίβαση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της  υπ' αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου, στο αμέσως ανώτερο αρμόδιο όργανο δηλαδή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 324/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «AΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ)» στην περιοχή  ΜΠΑΝΑΝΑ  στην Σκιάθο,  στην   VKM3-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο « BANANISTAS » μετά τη διαβεβαίωση του αιτούντος, κ. Ν. Μιτζέλου ότι θα προβεί σε αναδάσωση της ζημιωθείσας δασικής έκτασης και ότι η πρόσβαση στο ακίνητο θα είναι από την ανατολική πλευρά.

 

 

Με την υπ. αριθ. 325/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ (3Β ΜΑRΚΕΤ)  (κατηγορία1: Επιχειρήσεων Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων)» στην περιοχή/ οδό  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (πλησίον ΔΕΗ) στην Σκιάθο, ιδιοκτησίας    ΚΟΥΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος (λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων).

 

Με την υπ. αριθ. 326/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ανακαλεί προσωρινά την άδεια  λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος, ΠΙΤΣΑΡΙΑ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο   «PIZZA  PASTA» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ- SARRACINO  ΔΕΣΠΟΙΝΑ λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση απόφασης 58/2012 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που αφορά την υποβολή αιτήματος για ρύθμιση δανείων της επιχείρησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Με την υπ. αριθ. 327/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Συναινεί με την απόφαση 58/2012 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ στην υποβολή αιτήματος για ρύθμιση δανείων της επιχείρησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με το μέγιστο χρόνο επιμήκυνσης της αποπληρωμής δηλαδή 8 έτη και τη μέγιστη περίοδο χάριτος δηλαδή 3 έτη και παράλληλα παράσχει την εγγύηση του για τα επιπλέον έτη της επιμήκυνσης.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής ποσού 40,00 € της Κανταράκιας  Άννας - Ματούλας του Αιγιαλεύς.

 

Με την υπ. αριθ. 328/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής ποσού 40,00 € της Κανταράκιας  Άννας - Ματούλας του Αιγιαλεύς λόγω χρέωσης εκ παραδρομής.

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 329/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου, για την εγγραφή των παρακάτω νηπίων:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

  1

ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ

09-04-2008

ΚΕΛΗ

  2

ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

25-08-2009

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή Επανάληψη της αρίθμ 289/2012 Δ.Σ. περί «Οριοθέτηση χώρων και καθορισμό αριθμού θέσεων, που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

 

Με την υπ. αριθ. 330/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εμμένει ως έχει η αριθ. 289/2012 Α.Δ.Σ και για το μέρος που αφορά στην άσκηση υπαίθριου εμπορίου επί της οδού Παπαδιαμάντη (Γυμνάσιο-Λύκειο Σκιάθου) και έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, να παραμείνουν οι θέσεις αυτές διότι δεν υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και από την δραστηριότητα αυτή δεν θίγονται οι πλησίον εμπορικές επιχειρήσεις. Επιπλέον από αυτές τις δραστηριότητες ενισχύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας και δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα σημεία υπάρχει διαπλάτυνση της  πλακοστρωμένης οδού Παπαδιαμάντη, και την ώρα που οι δραστηριότητες αυτές είναι σε λειτουργία ο δρόμος αυτός λειτουργεί ως πεζόδρομος και δεν δημιουργείται όχληση ή κάποιος κίνδυνος από αυτή την δραστηριότητα. 

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.

 

Με την υπ. αριθ. 331/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ειδών για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση όπως παρακάτω:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

 

Ειδών για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση

 

15.6473

100,00

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

 

Με την υπ. αριθ. 332/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στον Βόλο την 17-12-2012 με επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα : «Η Θεσσαλία μπροστά στην πρόκληση της προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».

 

 

Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

Σκιάθος 20 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba