24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

30ης/11/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 9889/26-11-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

‘Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 294/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου, που αφορά την αίτηση εγγραφής του Κων/νου Φερετζέλη του Δημητρίου.

 

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 295/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ   της ΖΥΓΟΥΡΑΣ Γ.-ΧΑΤΖΗΣ Ε. Ο.Ε. (GOLD FISH) στην περιοχή Παλιό Λιμάνι  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Μετακίνηση Δημάρχου

 

Με την υπ. αριθ. 296/2012 απόφασή του  ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στην Αθήνα, την 3-12-2012 για τη συμμετοχή του στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

 

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Κατάρτιση - έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2013.

 

Με την υπ. αριθ. 297/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2013 όπως εισηγήθηκε από την εκτελεστική επιτροπή  και φαίνεται παρακάτω:

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

Α. ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

2

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Α' ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

6.600,00

6.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

6.000,00

 

 

6.000,00

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

10.000,00

5.000,00

 

5.0000,00

 

 

 

 

 

 

 

Α.3 ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

5.000,00

5.000,00

 

 

3

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

 

4

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.000,00

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4 ΕΡΓΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

2.000,00

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46.600,00 

35.600,00

 

11.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

 

Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

 

 

 

 

2

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΞΑΝΕΜΟΥ

9.834,46

9.834,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2 ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

20.490,00

 

20.490,00

 

2

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

16.032,84

16.032,84

 

 

3

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ Αγ. Γεωργίου Σκιάθου

13.530,00

13.530,00

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

59.887,30

39.397,30

20.490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΑΤΑ

 

 

Γ.  ΝΕΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.1 ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

10.000,00

10.000,00

 

 

2

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

15.450,00

15.450,00

 

 

3

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΘΡΩΝ - ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ

15.450,00

15.450,00

 

 

4

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

4.600,00

4.600,00

 

 

5

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΘΡΩΝ - ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ

4.600,00

4.600,00

 

 

6

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΣΤΡΟΥ

9.250,00

9.250,00

 

 

7

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

4.600,00

4.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.2 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

1

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

100.000,00

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

50.000,00

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

213.950,00

213.950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

320.437,30

288,947,30

20.490,00

 

 

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 298/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 

 

 

Σκιάθος 03 Δεκεμβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

FaLang translation system by Faboba