ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 24 Απριλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3455/24.04.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 3455/24.04.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 12. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 5. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 75/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανανέωση της   σύμβασης.

 1. 2.
Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.760,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 28410/15-4-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 76/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η κατανομή.

 1. 3.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 2.720,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση από τον Δήμο Σκιάθου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τέννις σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.   77/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κατανομή ποσού συνολικής δαπάνης 2.720,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για τη διοργάνωση από τον Δήμο Σκιάθου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τέννις.

 1. 4.
Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ. 1ης/2019, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου της υπ΄ αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της   προσφεύγουσας κ. Ξυλοποδάρου Στεφανίδη Δάφνης.

Α.Δ.Σ. 78/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται αποδεκτή η πρόταση της υπ΄ αριθ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 1. 5.
Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ.   79/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για «Υπηρεσίες Διακίνησης εγγράφων και δεμάτων» από την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

 1. 6.
Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (69/2019 A.O.E.).

Α.Δ.Σ.   80/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba