ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 17 Απριλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3169/17.04.2019 για έκτακτη συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 3169/17.04.2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν και δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ.3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του». Σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 2. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 9. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης).

Α.Δ.Σ. 66/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη δίμηνου

προσωπικού.

 1. 2.
Εξέταση αιτήσεων περί μετατοπίσεων στύλων δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 67/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται εν μέρει αποδεκτές οι αιτήσεις περί μετατοπίσεων.

 1. 3.
Εξέταση αιτήσεων περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός και εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.   68/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις περί

επέκτασης.

 1. 4.
Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019) (56/2019 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 69/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

 1. 5.
Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 230/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας για διαγραφή οφειλής από τους αρ. 760, 816 & 929/2019 χρηματικούς καταλόγους ποσού 241,00 ευρώ του Ρήγα Γεωργίου.

Α.Δ.Σ.   70/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλείται η 230/2018 Α.Δ.Σ. και εγκρίνεται η διαγραφή οφειλής.

 1. 6.
Διαγραφή οφειλής από τον 1043/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 ευρώ.

Α.Δ.Σ.   71/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή οφειλής.

 1. 7.
Διαγραφή οφειλής ΚΟΚ από τον 982/2019 χρηματικό κατάλογο ποσού 40,00 ευρώ.

Α.Δ.Σ.   72/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή οφειλής.

 1. 8.
Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

Α.Δ.Σ.   73/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την παροχή των υπηρεσιών ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Σκιάθου από το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»

 1. 9.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ.   74/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με την αίτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba