ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 14 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11554/09.11.2017 για ειδική συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13.11.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

1. Πρακτικό Εκλογής αναπληρωματικών  μελών πλειοψηφίας Οικονομικής Επιτροπής

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα  (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Συνοψίζοντας,  ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο  τα ονόματα των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήτοι:

Αναπληρωματικά Μέλη:

Από την πλειοψηφία Από την μειοψηφία
1 Σταματάς Ιωάννης ψήφοι 13 Ζλατούδης Αθανάσιος ψήφοι 14
2 Γιαννίτσης Κωνσταντίνος ψήφοι 12 Πασχάλη Χαραλαμπία ψήφοι 12
3 Διολέττας Παναγιώτης ψήφοι 10

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 19:30 μ.μ..

Με την παρούσα απόφαση ομόφωνα ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 210/2017 ΑΔΣ, η οποία λήφθηκε σε τακτική συνεδρίαση και αφορούσε την εκλογή αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας για την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba