ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8793/01.09.2017 για έκτακτη συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04.09.2017 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8793/01.09.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 3. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης τροποποίησης του ΟΕΥ για σύσταση κενών θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας βάσει της αρ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9560/115523/22.8.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας).

Α.Δ.Σ. 160/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 132/2017 Α.Δ.Σ. ως προς την απαλοιφή του πρώτου αιτήματος που περιλαμβάνονταν σε αυτή και τη διατήρηση μόνο του δεύτερου που αφορά τη σύσταση νέων κενών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Σκιάθου, ΦΕΚ 624/τ.Β/3-4-2009:

-ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-ΜΙΑΣ (1) ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

-ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 

Α.Δ.Σ. 161/2017   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba