ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 21 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8123/14.08.2017 για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18.08.2017 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 3ο, 1ο, 2ο, 4o, 5o, 6o της υπ’ αριθ. πρωτ. 8123/14.08.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Πασχάλης Εμμανουήλτου Δημητρίου
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλέξανδρου
 11. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για:

Α) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των χαμένων ναυτικών του υποβρυχίου «Κατσώνης».

Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων.

Α.Δ.Σ. 154/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433

  Συγκρότηση Επιτροπών Οριστικής Παραλαβής έργων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 155/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και του Π.Δ. 7/2013.

  Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 156/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης για 2 ακόμη έτη και με μηνιαίο μίσθωμα 400,00€.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6431 για τη κάλυψη αποστολής 3 δημοσιογράφων του κρατικού καναλιού RAI3 από και προς Ιταλία με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ιταλίας.

Α.Δ.Σ. 157/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6431.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Α.Δ.Σ. 158/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 159/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με την αίτηση.

  Μετακινήσεις.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba