ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 27 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7316/21.07.2017 για τακτική συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26.07.2017 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 5o, 6o, 7o, 8ο, 9o, 10ο, 11o, 12o, 13ο, 14o, 15o  της υπ’ αριθ. πρωτ. 7316/21.07.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλέξανδρου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου  έτους 2017 και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.

Α.Δ.Σ. 136/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού , βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν:
 1. την αρ. 10909/28-12-2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών σχετικά με την εκκαθάριση της «Αναπτυξιακής Σκιάθου Δ.Ε.».
 2. την αρ. 39/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος από δικηγόρο, σχετικά με την αίτηση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στις συνταξιοδοτηθείσες ήδη υπαλλήλους του τ. «Οργανισμού Κέντρου Παιδιού Δήμου Σκιάθου - ΝΠΔΔ».
 3. την αρ. 68/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για λήψη αντιγράφων δικογραφιών, δύο παραστάσεις από δικηγόρο ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σκοπέλου, προς υπεράσπιση του τ. Αντιδημάρχου Δημητρίου Διολέττα, σε δύο (2) αυτοτελείς δικογραφίες, με δύο (2) διαφορετικά κατηγορητήρια (1. ΑΒΜ Α14-63/10-08-2014 και 2. ΑΒΜ Θ13-1247/16-04-2014).
 4. την αρ. 95/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος από δικηγόρο, σχετικά με τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. 11/2017 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής άρθρ. 152 ν. 3463/2006, σχετικά με τη νομιμότητα της υπ’ αριθ. 688/2016 απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου.
 5. την αρ. 261/2016 Απόφαση Οικονομικής για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων από δικηγόρο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας / Τακτική Διαδικασία, στη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2017 ή σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή συνεδρίαση, προς υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου και απόκρουση έφεσης του Ανδρέα Ξυλοπόδαρου του Ιωάννη.
 6.  την αρ. 295/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης για τη διεκπεραίωση του 6ου Ορεινού Ημιμαραθωνίου του Δήμου Σκιάθου.
 7. την αρ. 201/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό Plefsi.
 8. την αρ. 305/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής ενημέρωσης νομοθεσίας με web εφαρμογή του Δήμου Σκιάθου.
 9. την αρ. 378/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου σε διαδικτυακή παρουσίαση-ημερίδα με θέμα: «Συμβάσεις καθαριότητας μετά την ν. 4479/2017 και Εγκύκλιος Υπ. Οικ. 2/45592/0026/14-06-2017 για την Ανάληψη Υποχρέωσης».
 10. την αρ. 337/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου σε διαδικτυακή παρουσίαση-ημερίδα με θέμα: «Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
 11. την αρ. 375/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου σε διαδικτυακή παρουσίαση-ημερίδα με θέμα: «Αλλαγές Αποδοχών Υπαλλήλων & Νέες Κρατήσεις – Εισφορές από 01-01-2017».
 12. την αρ. 344/2017 Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου σε διαδικτυακή παρουσίαση-ημερίδα με θέμα: «Καθεστώς αδειών προσωπικού Δήμων & Νομικών Προσώπων».

Α.Δ.Σ. 137/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής

παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (120/2017, 175/2017, 193/2017 και 198/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 138/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση.

  Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (197/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 139/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 (Β’ τρίμηνο 2017)

  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Μωραΐτη. (195/2017 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 140/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό.

  Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων προηγούμενου έτους.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης για α) έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2017 και β)ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού.

Α.Δ.Σ. 141/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2017

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Διαγραφή ποσού 400,00€ από χρηματικό κατάλογο (831/2017) της εταιρίας «Ξενάκης Απόστολος Α.Ε.».

Α.Δ.Σ. 142/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 400,00€

  Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ από τον 811/2017 χρηματικό κατάλογο ποσού 3,70€.

Α.Δ.Σ. 143/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 3,70€.

  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Α.Δ.Σ. 144/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού.

  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και διαγραφή υπόλοιπου χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 145/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή και τη

διαγραφή χρηματικού ποσού 5.675,32. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-08261.01.

  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (Μαρκάκης Γεώργιος, Κυριακούλη Ελισσάβετ).

Α.Δ.Σ. 146/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 175,00€ και 185,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-08261.01.

  Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης της πυρπόλησης της Σκιάθου από τα γερμανικά στρατεύματα. β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων.

Α.Δ.Σ. 147/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

5.000,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471

  Έγκριση της εκδήλωσης – παρουσίασης του χοροδράματος «ΕΡΩΣ – ΗΡΩΣ» και ψήφιση πίστωσης 2.700€ στον ΚΑΕ 15-6471.

Α.Δ.Σ. 148/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διοργάνωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.700,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471

Γ. Αναθέτει απευθείας στην πολιτιστική ομάδα «ΗΧΟΔΡΑΜΑ»

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 149/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές - διαγραφές

νηπίων.

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 150/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 151/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 6.7.2017 - 8.7.2017 για συνάντηση με το Υπουργό Ναυτιλίας και παράσταση στο συνέδριο «Υγιείς Πόλεις».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba