ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4976/01.06.2017 πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  1.6.2017 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 7. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 8. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 9. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 13. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 5. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων. (Α.Ο.Ε. 112/2017)

Α.Δ.Σ. 114/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 112/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Λήψη απόφασης για:

1) Έγκριση της εκδήλωσης της παράστασης χορού μπαλέτου, λάτιν και μοντέρνων χορών των τμημάτων του Δήμου Σκιάθου.

2) Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για την ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδήλωσης.

Α.Δ.Σ. 115/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εκδήλωση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

650,24 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 116/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

  Μετακινήσεις. 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

                                                                                                                                                                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba