ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 11 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2700/06.04.2017 για τακτική συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10.04.2017 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 3o εκτός ημερήσιας, 1ο, 6ο, 7o, 2o, 3o, 4o, 5ο, 8o, 9ο, 10o της υπ’ αριθ. πρωτ. 2700/06.04.2017 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 72/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εγγραφή νηπίων.

  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε λεωφορείο του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 73/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

 

Λήψη απόφασης για:

1)Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων αθλητών τέννις στη Σκιάθο

2)Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για τη τουριστική προβολή της Σκιάθου δια μέσου του αθλητικού αυτού γεγονότος.

Α.Δ.Σ. 74/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη Απόφασης Κανονιστικού Περιεχομένου για την παραχώρηση σχετικά με την χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό  του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της αρ. πρωτ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία. (Α.Ο.Ε.  66/2017 & 70/2017)

Α.Δ.Σ. 75/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης και τους όρους χρήσης της αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού έτσι όπως διατυπώθηκαν στην εισήγηση του Αντιδημάρχου.

Β) Μεταβιβάζει την εκμετάλλευση - υπομίσθωση χρήσης για πέντε (5) έτη δηλαδή έως και τις 31.12.2021 σε τρίτους καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου, που απορρέουν από το άρθρο ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ (πλην της παρ. 1,4,6) της σύμβασης και καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θαλασσίων μέσων αναψυχής, αναψυκτηρίων – περιπτέρων (παρακάτω πίνακες 1,2,3).

Γ) Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν, οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την  επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ) Αποφασίζει τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά».

Α.Δ.Σ. 76/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 3 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 77/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση.

  Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2017 και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης.

Α.Δ.Σ. 78/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2017.

  Έγκριση για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Άγιος Αντώνιος στη Σκιάθο (δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81).

Α.Δ.Σ. 79/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκμίσθωση ακινήτου.

  Λήψη απόφασης για την πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΙΕΚ στο Κέντρο Παιδιού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 80/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά

την πρακτική άσκηση.

  Έγκριση χορήγησης άδειας για πρόσβαση – διέλευση, εγκατάσταση υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας, κατασκευή φρεατίων υποδοχής τηλεφωνικού παρόχου και χάνδακα σύνδεσης επί της οδού Παπαδιαμάντη στην «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ».

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 81/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)   στην οδό   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  στη Σκιάθο, της ΛΙΓΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 82/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ στη Σκιάθο,  της SLAVICA  ILIC του DOBROSAVΑ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 83/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-sushi bar) στην περιοχή τέρμα ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ στη Σκιάθο,  της  υπό σύσταση εταιρείας ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α.-ΚΟΥΓΚΩΝΗΣ Ι.  Ο.Ε..

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 84/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΜΕ ΨΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ  στη Σκιάθο, της ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 85/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 86/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Μαγιόρκα από τις 19.4.2017 - 23.4.2017 για συμμετοχή σε συνέδριο.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 87/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Μίχα στον Βόλο από τις 28.3.2017 - 29.3.2017.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

160,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba