ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 23 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2048/17.03.2017 για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21.03.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 6ο της ημερήσιας διάταξης, 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2o, 3o, 4ο, 10o, 11o, 12o, 13o, 14ο, 15ο, 16o και 21o της υπ’ αριθ. πρωτ. 2048/17.03.2017 πρόσκλησης.

Η συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και σύμφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας 12.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 22α Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 13. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 16. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 17. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 322/2012 ΑΔΣ

Α.Δ.Σ. 44/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση ανατολική παράλια Δήμου Σκιάθου έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας Alpha Bank του Αντωνίτσα Δημητρίου του Αποστόλου – Θεοδώρου. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 45/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοικητική αποβολή του Αντωνίστα Δημητρίου από το περίπτερο.

  Λήψη απόφασης για  διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 46/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη βούληση διατήρησης του κενωθέντος περιπτέρου.

  Λήψη απόφασης για εξωδικαστική τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με την εταιρεία «ΜΥΒΑ Α.Ε.».

Α.Δ.Σ. 47/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μείνει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 109/2015 Α.Ο.Ε..

  Έγκριση του ισολογισμού απογραφής έναρξης της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή BIT MILAN 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.430,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 48/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού BIT MILAN 2017

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

6.430,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Sea & Tourism Expo – Boat & Fishing και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.620,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 49/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού Sea & Tourism Expo – Boat & Fishing

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

8.620,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01.

  Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2017 στην Κύπρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 50/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2017

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02.

  Λήψη απόφασης για έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου και ψήφιση πίστωσης 500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 51/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443.

  Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαφημιστικής καταχώρησης για την προβολή και διαφήμιση της Σκιάθου για την περίοδο του Πάσχα σε ΜΜΕ της Θεσσαλίας και ψήφιση πίστωσης 1.240,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου του οικονομικού έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 52/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη διαφημιστική καταχώρηση.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.240,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 53/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του προγράμματος.

  Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 24.800 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για την εκπόνηση στρατηγικής και τις κατευθύνσεις δράσεων του Δήμου Σκιάθου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού.

Α.Δ.Σ. 54/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

24.800 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 55/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Διολέττα στην Αθήνα από τις 6.4.2017 - 10.4.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 56/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Διολέττα στην Κύπρο από τις 19.4.2017 - 25.4.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 57/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα από τις 24.3.2017 - 25.3.2017 για συνάντηση με την ΕΤΑΔ.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

250,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 58/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Μιλάνο από τις 1.4.2017 - 5.4.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 59/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Γιολδάση στην Αθήνα από τις 6.4.2017 - 10.4.2017 για να συμμετάσχει σε διεθνή έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

590,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Πίνακας θεμάτων της της τακτικής συνεχιζόμενης συνεδρίασης (4ης) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22.03.2017 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 5ο, 7o, 8o, 9ο, 17o, 18o, 19o και 20o της υπ’ αριθ. πρωτ. 2048/17.03.2017 πρόσκλησης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Κανονισμός χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 60/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον κανονισμό χρήσης και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων

  Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών για το έτος 2017 σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με το Π.Δ. 28/80 για τις συνεχιζόμενες συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου που είχαν συναφθεί πριν την εφαρμογή του Ν.4412/2016.

Α.Δ.Σ. 61/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές για το έτος 2017 σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και με το Π.Δ. 28/80

  Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 62/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα

ανάθεσης σε ιδιώτη.

  Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (32/2017 και 37/2017 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 63/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 64/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  μίσθωση ακινήτου.

  Εγγραφές διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 65/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή νηπίου.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 66/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο της ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 67/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό  ΑΝΤ. ΛΑΣΚΟΥ στη Σκιάθο, της  υπό σύσταση εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΚΟΥΤΣΑΣ Ο.Ε..

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 68/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ στην οδό  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ στη Σκιάθο, της FRESH LEAF IKE (ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ).

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 69/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΤΡΟΥΛΟΣ στη Σκιάθο, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΑΛΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ.

  Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 70/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ, στη Σκιάθο, της «PURE» ΤΗΣ Ε. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ – Μ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ  Ο.Ε..

  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 71/2017   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση σύμφωνα με τις αιτήσεις.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba