ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10947/29.12.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (25η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.12.2016 και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2o, 3o, της υπ’ αριθ. πρωτ. 10947/29.12.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 11. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2016.

Α.Δ.Σ. 268/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ. 269/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.

Α.Δ.Σ. 270/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη στο πρόγραμμα «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba