ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 20 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10589/15.12.2016 για τακτική συνεδρίαση (24η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.12.2016 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2o εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2o, 3o, 4ο, 5ο, 6ο, 7o, 8o, 10o, 11o, 12o της υπ’ αριθ. πρωτ. 10589/15.12.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 15. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 253/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, της εταιρείας ΤΣΑΓΓΑΡΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ &  ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε..

Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου)

Α.Δ.Σ. 254/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπεζεριάνο Γ. με τον κ. Σταματά Ι.

Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικ. έτους 2016

Α.Δ.Σ. 255/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (321/2016 & 332/2016 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 256/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σκιάθου. (3/2016 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 257/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει το σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Λήψη απόφασης για ένταξη στο πρόγραμμα «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του ΕΣΠΑ με σκοπό την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Α.Δ.Σ. 258/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη στο πρόγραμμα «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».

Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών

(Κούκια, Λάζου,Δελιπορανίδη).

Α.Δ.Σ. 259/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών.

Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας».

Α.Δ.Σ. 260/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τη Σχ. Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκιάθου ορίζοντας τους κάτωθι  Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Αναγνώστου Νικόλαος, ως πρόεδρος

2.Θεοδώρου Γεώργιος

με αναπληρωτή Βιολέττα Ελευθέριο

3.Μίχας Δημήτριος

με αναπληρωτή Σταμέλο Ηλία

4. Κοφινάς Φώτιος

με αναπληρωτή Πατσά Ιωάννη

5. Μπεζεριάνος Γεώργιος με αναπληρώτρια Φιλαρέτου Αναστασία

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού που συνδέει τον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου με το σχέδιο πόλης Δήμου Σκιάθου και την επαρχιακή οδό Σκιάθου-Κουκουναριών, ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού.

Α.Δ.Σ. 261/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 49/2016 ΑΔΣ.

Έγκριση υλοποίησης χριστουγεννιάτικης και πρωτοχρονιάτικής εκδήλωσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον ΚΑΕ 15-6471.

Α.Δ.Σ. 262/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση των εκδηλώσεων.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.000,00στον ΚΑΕ 15-6471.

Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 263/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 3η παράταση περαίωσης της μελέτης.

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ανάκληση της 237/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά με την εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/18.11.2016 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 264/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 237/2016 ΑΔΣ.

Β. Αποδεσμεύει ποσό 2.883,00€ από τον Κ.Α.Ε. 00-6735.

Γ. Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/18.11.2016 αίτηση του Α. Ο. Σκιάθου.

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.883,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6735.

Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 265/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση άδειας λειτουργίας

 μουσικής σε

 1. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ της ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ-ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ  Ο.Ε.  στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (GOLDFISH)                                    
 2. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ της ΤΖΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στην οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ε΄ Σκιάθου  (DEFACTO).
Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 266/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά την κατεπείγουσα μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου, κ. Διολέττα στον Βόλο από τις 09.12.2016 - 12.12.2016 για να συμμετάσχει σε συνέδριο σχετικά με τον εναλλακτικό τουρισμό.

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 267/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου στην Αθήνα από τις 21.12.2016 - 24.12.2016 για να συναντήσει τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Πρόεδρο της ΕΤΑΑ.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

320,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba