ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σκιάθος, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10490/13.11.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (23η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13.12.2016 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτση.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 3. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου
 7. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 10. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 2. Πασχάλης  Απόστολος του Γεωργίου
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 8. Πατσάς Ιωάννηςτου Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2328/14.11.2016 ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Α.Δ.Σ. 252/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει την ίδρυση ΚΔΒΜ του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα.

β. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην εγκεκριμένη πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

γ. Ορίζει υπεύθυνο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου τον υπάλληλο Στυλιανή Μιχαηλίδου.

δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Πρεβεζάνο, να υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας.

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba