ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10111/30.11.2016 για τακτική συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4.12.2016 και ώρα 10:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7o, 8o, 10o της υπ’ αριθ. πρωτ. 10111/30.11.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 2. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 3. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 4. του Ευάγγελου
 5. Πατσάς Ιωάννηςτου Αποστόλου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή αποδοχή των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφασης της 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 242/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή αποδοχή των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφασης της 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 243/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή αποδοχή των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης της 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 244/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή αποδοχή των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασης της 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 245/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 5ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 246/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τη Σχ. Επιτροπή Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου ορίζοντας τους κάτωθι  Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Γιολδάσης Δημήτριος, ως πρόεδρος

2.Βιολέττας Ελευθέριος

με αναπληρωτή Κωνσταντόπουλο Γεώργιο

3.Σταμέλος Ηλίας

με αναπληρωτή Σταματά Ιωάννη

4.Φιλαρέτου Αναστασία

με αναπληρωτή Μπεζεριάνο Γεώργιο

5. Ζλατούδης Αθανάσιος με αναπληρωτή Πασχάλη Εμμανουήλ

  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018.

Α.Δ.Σ. 247/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ καμίας μεταβολής.

  Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018.

Α.Δ.Σ. 248/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ καμίας μεταβολής.

  Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2017.

Α.Δ.Σ. 249/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 και τον αντίστοιχο πίνακα στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ.

  Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
  Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Α.Δ.Σ. 250/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση άδειας λειτουργίας

 μουσικής σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΛΚΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σκιάθου.

  Μετακινήσεις. ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba