ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

        ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/09/2014

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9966/25-09-2014 για συνεδρίαση (38η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00΄:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενός εκπροσώπου παραγωγικής τάξης με τον αναπληρωτή του.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό  για το έτος 2014, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

                                            

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας

μέχρι 5.869,40 ευρώ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων άνω των μέχρι 5.869,40 ευρώ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην «ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου                                                                      

 

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Περιβαλλοντικής προστασίας και Περιβάλλοντος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για εγγραφές και διαγραφές στον Παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                           

 

Ψήφιση ποσού 840,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6443 για την κάλυψη δαπανών επετείου μνήμης βύθισης Υ/Β «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                            

 

Ψήφιση ποσού 5.500,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για τη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστική έκθεση του Λονδίνου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                           

 

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 9505/11-09-2014 αίτησης του αθλητικού ομίλου Σκιάθου με θέμα: Παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου για την χρονική περίοδο 2014-2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 190/2014 εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                  

 

Έγκριση της 3ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 106766/2014 χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις 2 Σχολικές Επιτροπές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού έξι (6) εργατών καθαριότητας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Χορήγηση Άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου του αποθανόντος Βούλγαρη  Κων/νου στην χήρα του Βούλγαρη  Μαλαματή (παλιά –υφιστάμενη άδεια)  στη θέση   Παλιό Λιμάνι.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος  ΚΑΝΤΙΝΑ στη θέση ΦΤΕΛΙΑ (ΜΥΤΙΚΑΣ) Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Ανανέωση άδειας Λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Διαγραφή οφειλής (τελών καθαριότητας και φωτισμού) από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Μετακινήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, που παρουσίασε η μικροφωνική εγκατάσταση της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι, η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση της 29ης/09/2014 αναβλήθηκε για ημέρα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9966/25-09-2014 πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba