ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σκιάθος,   26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 26/2013 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος προτάθηκαν και τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο-εκτός ημερήσιας, 2ο-εκτός ημερήσιας, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,11ο,12ο, της αριθ. 11643/18-11-2013 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ
 2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 4. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 5. ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 6. ΜΑΘΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 7. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 8. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 9. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
 10. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
 11. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 12. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

-------------------------------------------------------

 1. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη)
 2. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη )
 3. ΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ(προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη )
 4. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(προσήλθε κατά την προ–ημερησία διάταξη)
  1. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  3. ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  4. ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
  5. ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ø       Στα θέματα προ ημερησίας διάταξης αποχώρησαν η κα. Ροδανάκη- Κανταράκια Μαριγώ, ο κ. Πρεβεζάνος Δημήτριος, ο κ. Γιαννίτσης Κων/νος, και ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος.

Ø       Μετά την ψήφιση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος και ο κ. Καραστατήρας Γεώργιος

Ø       Μετά την ψήφιση του 15ου θέματος αποχώρησε η κα. Φιλαρέτου Αναστασία

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

1

Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46700/20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11874/25-11-2013 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 296/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η κατανομή από τους Κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους ποσού 9.284,47 €   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46700/20-11-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 2 Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σκιάθου.

2

Έγκριση της υπ΄άριθμ. 5/2013 απόφασης της δημοτικής επιτροπής παιδείας με θέμα «παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου από 30/11/2013 έως 01/12/2013, στους εκπροσώπους της «Ακαδημίας Πολιτών Σκιάθου», με αντίτιμο πενήντα ευρώ (50,00€) , σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/13/19-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

33/22-11-2013 εισήγηση

Α.Δ.Σ. 297/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αριθμ 5/2013 απόφαση της δημοτικής επιτροπής παιδείας με θέμα «παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου από 30/11/2013 έως 01/12/2013, στους εκπροσώπους της «Ακαδημίας Πολιτών Σκιάθου», με αντίτιμο πενήντα ευρώ (50,00€) , σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/13/19-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11846/25-11-2013 εισήγηση

Α.Δ.Σ. 298/2013

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί άδεια μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΜΠΑΡ

Ιδιοκτησίας: WILSONROBERTHENRYBRUCE   ΤΟΥ   ALEX,

στην συμβολή των οδών Πολυτεχνείου-Μπουμπουλίνας (BOBSBAR)

4

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11235/05-11-2013

εισήγηση

Α.Δ.Σ. 299/2013

       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί άδεια μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Ιδιοκτησίας: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΟΥ   ΣΑΒΒΑ,   στην περιοχή   25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ   Σκιάθου  

5

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11235/05-11-2013

εισήγηση

Α.Δ.Σ. 300/2013

   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ χορηγεί άδεια μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΡΕΠΕΡΗ –ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ-ΑΝ/ΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚ/ΡΙΟ

Ιδιοκτησίας: ΑΦΟΙ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή / οδό Παπαδιαμάντη     Σκιάθου              

6

Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11235/05-11-2013

εισήγηση

Α.Δ.Σ. 301/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί άδεια μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, Ιδιοκτησίας: ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή     ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ  

7

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου (186/2013 Εισηγητική απόφαση οικονομικής επιτροπής).

ΣΧΕΤΙΚΟ:

186/2013

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 302/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση Γ΄τριμήνου 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Σκιάθου.

8

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, κατόπιν αξιολόγησης του ύψους των εγγραφών εσόδων (188/2013 Εισηγητική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

188/2013

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Δ.Σ. 303/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, κατόπιν αξιολόγησης του ύψους των εγγραφών εσόδων.

9

Λήψη απόφασης σχετικά με την εισήγηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του Εδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή Κουκουναριών της νήσου Σκιάθου. (Εξ αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10701/21-10-2013

Έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας/

Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Α.Δ.Σ. 304/2013

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του Εδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) που βρίσκεται στην παραλιακή περιοχή Κουκουναριών της νήσου Σκιάθου.

10

α)Έγκρίση για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο με Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β)Καθορισμός της χρήσης του ακινήτου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11644/18-11-2013 Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 305/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

α)Εγκρίνει την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο με Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β)Καθορίζει την χρήση του ακινήτου, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

επιχείρηση μαζικής εστίασης-αναψυχής.

11

Εξέταση της αριθμ. 9754/23-09-2013 αίτησης της κα. Σιουμπάλα Όλγας με θέμα : Παραχώρηση χώρου επί του Αιγιαλού για θαλάσσια παιδική χαρά.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

9754/23-09-2013 αίτησης

Α.Δ.Σ. 306/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την αίτηση της κα. Σιουμπάλα Όλγας με θέμα : Παραχώρηση χώρου επί του Αιγιαλού για θαλάσσια παιδική χαρά.

12

Εξέταση της υπ άριθμ. 9253/10-09-2013 αίτησης του κ. Ιωάννη Α. Κουμιώτη για διέλευση σωλήνα Φ50 από αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Ξάνεμο» Σκιάθου.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

10419/11-10-2013 Εισήγηση του τμήματος πρασίνου

Α.Δ.Σ. 307/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αίτηση του κ. Ιωάννη Α. Κουμιώτη για διέλευση σωλήνα Φ50 από αγροτικό δρόμο στην περιοχή Ξανέμου Σκιάθου.

13

Έγκριση της υπ αριθμ. 11/01-11-2013 Πράξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Παραχώρηση αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου από 01/11/2013 έως 31/03/2014, δυο φορές την εβδομάδα, για την πραγματοποίηση δοκιμών θεατρικής παράστασης της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Σκιάθου «Πράξις» και την άνοιξη του 2014 να καταβληθεί το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) ως αντίτιμο για την παραχώρηση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/7/01-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

28/18-11-2013

Εισήγηση

Α.Δ.Σ. 308/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 11/01-11-2013 Πράξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα :Παραχώρηση αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου από 01/11/2013 έως 31/03/2014, δυο φορές την εβδομάδα, για την πραγματοποίηση δοκιμών θεατρικής παράστασης της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Σκιάθου «Πράξις» και την άνοιξη του 2014 να καταβληθεί το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) ως αντίτιμο για την παραχώρηση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/7/01-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

14

Έγκριση της υπ αριθμ. 12/01-11-2013 Πράξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα παραχώρηση του εργαστηρίου πληροφορικής του Γυμνασίου & Λυκείου Σκιάθου από 4/11/2013 έως

19/12/2013 στον νόμιμο εκπρόσωπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης για το Κ.Ε.Κ. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και να καταβληθεί στη Σ.Ε., το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) ως αντίτιμο ενοικίου για την παραχώρηση του εργαστηρίου πληροφορικής και για τα δυο προγράμματα κατάρτισης αίθουσας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/9/04-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

28/18-11-2013

Εισήγηση

Α.Δ.Σ. 309/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 12/01-11-2013 Πράξης της 4ης   Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας   με θέμα παραχώρηση του εργαστηρίου πληροφορικής του Γυμνασίου & Λυκείου Σκιάθου από 4/11/2013 έως 19/12/2013 στον νόμιμο εκπρόσωπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης για το Κ.Ε.Κ. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και να καταβληθεί στη Σ.Ε., το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) ως αντίτιμο ενοικίου για την παραχώρηση του εργαστηρίου πληροφορικής και για τα δυο προγράμματα κατάρτισης αίθουσας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/9/04-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου.

15

Έγκριση της υπ αριθμ. 13/01-11-2013 Πράξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα παραχώρηση της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου στις 17/11/2013 στους εκπροσώπους του πολιτιστικού συλλόγου «Η Σκιάθος» και να καταβληθεί στη Σ.Ε., το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) ως αντίτιμο για την παραχώρηση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/9/08-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου

ΣΧΕΤΙΚΟ:

28/18-11-2013

Εισήγηση

Α.Δ.Σ. 310/2013

           ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 13/01-11-2013 Πράξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας με θέμα παραχώρηση της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου στις 17/11/2013 στους εκπροσώπους του πολιτιστικού συλλόγου «Η Σκιάθος» και να καταβληθεί στη Σ.Ε., το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) ως αντίτιμο για την παραχώρηση, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 6/9/08-11-2013 έγγραφο της Σ.Ε. Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου

16

Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του εκπρόσωπου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου, στην επιτροπή απομάκρυνσης ζώων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως έχει ορισθεί με την αριθμ. 251/2013 απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ:

11456/12-11-2013

Έγγραφο

Α.Δ.Σ. 311/2013

             ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως αναπληρωματικό μέλοςτου εκπροσώπου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τσόλα Κων/νο στην επιτροπή απομάκρυνσης ζώων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

17

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ. 312/2013

             ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου   κ. Νικόλαου Πλωμαρίτη από την Σκιάθο στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα : Διαθεσιμότητα των Δημοτικών Αστυνόμων στις 11/07/2013 (αεροπορικώς) και επιστροφή (μέσω Βόλου) στις 13/07/2013 και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 292,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

18

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ. 313/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαρία Μαθηνού από την Σκιάθο στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα : Διαθεσιμότητα των Δημοτικών Αστυνόμων στις 11/07/2013 (αεροπορικώς) και επιστροφή (μέσω Βόλου) στις 13/07/2013και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 292,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

19

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ. 314/2013

               ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του   Προέδρου Δ.Σ. κ. Ζαχαρία Μαθηνού από την Σκιάθο στην Θεσσαλονίκη στις 21/11/2013 προκειμένου να παραβρεθεί στην τουριστική έκθεση

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2013» (μέσω Βόλου με καράβι και στην συνέχεια με ιδιωτικό αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη) και επιστροφή στις 24/11/2013 (με τον ίδιο τρόπο)

Ψηφίζει πίστωση ποσού 436,09 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

20

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ. 315/2013

              ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της ειδική συνεργάτη, κας Παναγιώτα Διολέττα από την Σκιάθο στην Λάρισα (μέσω Βόλου με flyingcat) στις 5/11/2013 προκειμένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας με θέμα « Η Αυτοδιοίκηση μπροστά στις νέες προκλήσεις –Προβλήματα και Προοπτικές»   μέσω Βόλου με καράβι και εν συνέχεια μετέβη στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας OLYMPICAIR με επιστροφή στις 06/11/2013 και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 114,13 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

21

Μετακινήσεις

 

         Α.Δ.Σ. 316/2013

                 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ζαχαρία Μαθηνού από την Σκιάθο στην Λάρισα (μέσω Βόλου με flyingcat) στις 5/11/2013 προκειμένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας με θέμα « Η Αυτοδιοίκηση μπροστά στις νέες προκλήσεις –Προβλήματα και Προοπτικές»   μέσω Βόλου με καράβι και εν συνέχεια μετέβη στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρείας OLYMPICAIR με επιστροφή στις 06/11/2013 και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 224,38 Ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

22

Μετακινήσεις

 

             Α.Δ.Σ. 317/2013

                 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ. Δ. Διολέττα από την Σκιάθο στην Λάρισα προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου Σκιάθου με αναχώρηση στις 04/11/2013   και επιστροφή στις 05/11/2013 και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 79,13 Ευρώ στον ΚΑ 00.6421

ΣΚΙΑΘΟΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

FaLang translation system by Faboba