ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 17/7/2018

Αρ. πρωτ.: 6586

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  12η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  17/7/2018 , ημέρα Τρίτη   και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα του  Γραφείου Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εισήγηση για την αναγκαιότητα τροποποίησης  σύμβασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, σε συμμόρφωση με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 31/2018.
  1. Α)Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες) σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

                    Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 64.570,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ.    

                      έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων.

                   Γ) Καθορισμός της τιμής του εισιτηρίου για την κάθε εκδήλωση.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

FaLang translation system by Faboba